ใบความรู้ ASEAN

ให้นักเรียน  ม4/6    พริ้น ไว้อ่าน ก่อนสอบ

ใบความรู้ที่ 1                                          ้แนวข้อสอบ

ใบความรู้ที่ 2

พัฒนาการอาเซียน

สามเสาหลัก asean

กฏบัตร asean       2           3

ภูมิประเทศ asean

ประชาคมอาเซียน

Advertisements