AMS

เนื้อหาสรุปทวีปอเมริกาใต้

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

1.  ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้ มีพื้นที่ส่วนน้อยทา.หนือ อยู่ในซีกโลกเหนือ

2.  ทวีปอเมริกาใต้มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับทวีปอเมริกาเหนือ ทะเลแคริเบียน  ทิศตะวันออก    ติดกับ มหาสมุทรแอตแลนติก
ทิศตะวันตติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก  ทิศใต้ติดกับช่องแคบเดรค    เป็นทางน้ำที่คั่นระหว่างทวีปอเมริกาใต้กับ ทวีปแอนตาร์กติกา
3.  เกาะใหญ่ทางใต้สุด คือ เกาะติแอร์ราเดลฟูเอโก  มีช่องแคบแมกเจลแลน กั้นออกจากแผ่นดินใหญ่
4.  เกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ อยู่ในความปกครองของอังกฤษ คือเกาะฟอล์กแลนด์
5.  ทวีปอเมริกาใต้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองมาจากทวีปเอเชีย  แอฟริกา  อเมริกาเหนือ

ลักษณะภูมิประเทศ

6.   มีเทือกเขาที่มีความยาวที่สุดในโลกทางตะวันตกยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ ถือเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก คือ เทือกเขาแอนดีส  เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโอริโนโก  และแม่น้ำแอมะซอน

7.   เขตเทือกเขาแอนดีส จะมีที่ราบสูงโบลิเวียตั้งอยู่ ถือเป็นที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเลเป็นอันดับ 2 รองมาจาก
ที่ราบสูงทิเบตในทวีปเอเชีย

8.   เขตเทือกเขาแอนดีส จะมีทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ คือ  ทะเลสาบติติกากา

9.   เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ เรียงจากเหนือลงไปทางใต้   ได้แก่  1.  ที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโก

                                                                               2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน
3.    ที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา ปารากวัย  อุรุกวัย

 10.    เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน  แต่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้น้อย เพราะพื้นที่เป็น
เขตป่าดิบชื้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  คือ   ป่าเซลวาส    ทำให้มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง   แม่น้ำแอมะซอนถือเป็นแม่น้ำที่มีความยาว
เป็นอันดับ 2 ของโลก และได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งแม่น้ำเพราะมีน้ำไหลลงสู่มหาสมุทรมากที่สุดในโลก โดยไหลลงสู่มหาสมุทร
แอตแลนติกในเขตประเทศบราซิล

11.    ที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา ปารากวัย  อุรุกวัย  ไหลผ่านประเทศปารากวัย  อุรุกวัยและ อาร์เจนตินาบริเวณที่แม่น้ำ 3 สายไหลมาบรรจบกัน
มีลักษณะเป็นอ่าวใหญ่ เรียกว่า 
ริโอเดลาพลาตา

12.    เขตที่ราบสูงเรียงจากเหนือลงไปใต้   ได้แก่             1. ที่ราบสูงกิอานา                  2. ที่ราบสูงบราซิล 

         3. ที่ราบสูงมาโตกรอสโซ               4.  ที่ราบสูงปาตาโกเนีย

13. ที่ราบสูงที่กว้างใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ คือ  ที่ราบสูงบราซิล ในเขตประเทศบราซิล

14. เขตทุ่งหญ้าของทวีปอเมริกาใต้เรียงจากเหนือไปใต้แบ่งเป็น  

      –  ทุ่งหญ้าเขตร้อนได้แก่   1.  ทุ่งหญ้ายาโนส          2. ทุ่งหญ้าแกมโปส          3. ทุ่งหญ้ากรันชาโก      

      –  ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น ได้แก่  1. ทุ่งหญ้าปามปัส

 

ลักษณะภูมิอากาศ

15.  ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตละติจูดต่ำ  ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอากาศร้อน 

16. ประเทศที่มีพื้นที่อยู่ในเขตละติจูดกลางอากาศอบอุ่น อยู่ทางใต้ของทวีป มี 3 ประเทศได้แก่

       1. อาร์เจนตินา         2. ชิลี              3. อุรุกวัย

17. พื้นที่ทางตอนในอากาศแห้งแล้ง เป็นเขตทุ่งหญ้าและทะเลทราบ เพราะมีเทือกเขาแอนดีสกั้นทิศทางลมทางตะวันตก และที่ราบสูงบราซิลทางตะวันออกและที่ราบสูงกิอานาทางตอนเหนือ

18.    ทวีปอเมริกาใต้ มีพื้นที่อยู่ในเขตลมสงบ ทำให้ประเทศที่อยู่ในเขตละติจูดต่ำ มีอากาศร้อน ยกเว้นบริเวณเทือกเขาสูงอากาศจะมีอุณหภูมิ
ต่ำ ลง เมืองใหญ่จึงตั้งอยู่บนที่ราบสูง หรือภูเขา ซึ่งมีอากาศอบอุ่นเย็นสบาย   

19.    เมืองสำคัญที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ได้แก่       1. เมืองโบโกตา (โคลัมเบีย)           2. เมืองกิโต  (เอกวาอาร์)

          3.  เมืองลาปาซ  (โบลิเวีย)

20.    กระแสน้ำที่ไหลผ่านทวีปอเมริกาใต้
ด้านตะวันตก
ได้แก่
1. กระแสน้ำเย็นเปรู ไหลผ่านประเทศชิลี  เปรู  ทำให้บริเวณนี้อากาศไม่ร้อนจัด

        ด้านตะวันออก ได้แก่     1. กระแสน้ำเย็นฟอล์กแลนด์    2.  กระแสน้ำอุ่นบราซิล  ไหลมาบรรจบกัน เรียกว่ากระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกใต้

21.  เขตอากาศของทวีปอเมริกาใต้ แบ่งเป็น 8  เขต

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ

22.  ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่อุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ  ป่าไม้และสัตว์น้ำ

23.    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์  แต่มีปัญหาเรื่องการถือครองในกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในมือของคนร่ำรวย  ส่วนคนจนซึ่งมีมากต้องเช่าที่ดินทำกิน

24. การเพาะปลูก พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของทวีปได้แก่          1. กาแฟ         2. โกโก้        3. ข้าวโพด   

       4. ข้าวสาลี              5. อ้อย             6. กล้วย             7.  ฝ้าย

25.   กาแฟ  ประเทศที่ผลิตได้อันดับ 1 ของโลก  คือ        ประเทศบราซิล           อันดับ 2  คือ โคลัมเบีย

26. โกโก้  ได้จากเมล็กกาเกา ใช้ทำช๊อคโกแลต  เครื่องดื่ม ขนมหวาน   ประเทศที่ผลิตได้มาก คือ      บราซิล      เอกวาดอร์ 

27. อ้อยปลูกมากที่ประเทศบราซิล      ,   กล้วยปลูกมากที่ประเทศเอกวาดอร์

28.       การเลี้ยงสัตว์  ทวีปอเมริกาใต้มีทุ่งหญ้ากว้างสำหรับเลี้ยงสัตว์ จึงมีการเลี้ยงสัตว์อย่างแพร่หลาย สัตว์เลี้ยงสำคัญคือ โคเนื้อ  แกะ

29. โคเนื้อเลี้ยงได้ดีในเขตทุ่งหญ้าปามปัส เขตประเทศอาร์เจนตินา  อุรุกวัย   บราซิล

30. แกะ  เลี้ยงมากในเขตประเทศอุรุกวัย  ประเทศอุรุกวัยเป็นประเทศที่มีจำนวนแกะมากกว่าคนใน อัตราส่วน 1 คน / แกะ 7 ตัว  สูงเป็นอัน 2 รองมาจากประเทศออสเตรเลีย  แต่ประเทศที่มีแกะ      มากที่สุดของทวีปอเมริกาใต้คือ  ประเทศอาร์เจนตินา

31.  การทำป่าไม้    แหล่งป่าไม้สำตัญของทวีป คือป่าเซลวาส แต่ยังนำมาใช้น้อยเพราะการคมนาคมไม่สะดวก ประเทศที่มีผลผลิตจากป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ บราซิล  โคลัมเบีย  และเปรู

32. ยางพารา  มีต้นกำเนิดจาก ทวีปอเมริกาใต้

33. การประมง  ประเทศที่จับปลาได้มากอันดับ 3 ของโลก คือ ประเทศเปรู  อันดับ 4 ของโลก คือ ประเทศชิลี  อยู่ทางทิศตะวันตกด้านมหาสมุทรแปซิฟิก เพราะบริเวณนี้มีกระแสน้ำเย็นเปรู ไหลมาเจอกับ  กระแสน้ำอุ่นใต้ศูนย์สูตร 

34.    การทำเหมืองแร่  –  แร่ทองแดง  ประเทศที่ผลิตแร่ทองแดงได้อันดับ 1 ของโลก คือ ประเทศชิลี  (แคว้นชูคีคามาตา)

         –  แร่เหล็ก  ประเทศที่ผลิตได้มากอันดับ 2 ของโลก คือ ประเทศบราซิล
   แร่ดีบุก  ประเทศที่ผลิตดีบุกได้อันดับ 2 ของโลก คือ ประเทศโบลิเวีย  รองมาจาก มาเลเซีย
   น้ำมันปิโตเลียม  บริเวณที่มีมากที่สุดของทวีปคือ  ทะเลสาบมาราไคโบ  ประเทศเวเนซุเอลา

35.  การอุตสาหกรรม   ทวีปอเมริกาใต้ยังมีอุตสาหกรรมล้าหลังกว่าอเมริกาเหนือ  ประเทศที่ อุตสาหกรรมเจริญที่สุดในทวีปคือ ประเทศบราซิล รองคือ ประเทศเวเนซุเอลา  (สินค้าออกสำคัญคือ น้ำมัน )   ทำให้ทั้ง 2  ประเทศนี้ ได้เปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศ นอกนั้นเสียดุลการค้าตลอด

35.    ประเทศส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้จัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เพราะขาดความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ลักษณะสังคมวัฒนธรรม 

36.    อาณาจักรของชนเผ่าโบราณในทวีปอเมริกาใต้ คือ อาณาจักรอินคา  ของชาวอินเดียนแดง เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขา
แอนดีสใน เขตประเทศเอกวาดอร์  เปรู  โบลิเวียและตอนเหนือของชิลี 

37.    ความเจริญของอาณาจักรอินคา ได้แก่ การนำหินมาปูถนน   การทำสะพานแขวนด้วยเชือกเพื่อข้ามลำธาร   การนำหินตัดเป็นแท่งนำไปก่อสร้างบ้าน   การปรับพื้นที่การเพาะปลูกแบบขั้นบันได  การขุดคลองส่งน้ำ   การเพาะปลูกข้าวโพดและมันฝรั่ง  รู้จักการเลี้ยงสัตว์ การทำเครื่องประดับจากทองคำและเงิน

38.    ประเทศในยุโรปที่เข้าในอเมริกาใต้ประเทศแรกคือ สเปน  เพราะมีคำเล่าลือว่า ทวีปอเมริกาใต้มี  ทองคำจำนวนมาก จึงเข้ามาจับจองที่ดิน แต่งงานกับคนพื้นเมือง จำนวนมาก

39.    ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน  ยกเว้น  ประเทศบราซิล  ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกส

40. ประชากรส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเลือดผสมระหว่างผิวขาว กับอินเดียนแดง  ที่เรียกว่า “เมสติโซ”

41. ภาษาราชการ ส่วนใหญ่ใช้ภาษาสเปน  ยกเว้น ประเทศบราซิล ใช้ภาษาโปรตุเกส

42.    ศาสนา  ประชากรร้อยละ 90  นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก  ตามแบบของประเทศสเปน และโปรตุเกส

43.    มีประชากรเบาบางเพราะลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย เช่น เทือกเขาแอนดีส  ลุ่มแม่น้ำแอมะซอน   ที่ราบสูงที่แห้งแล้ง

44.    งานประเพณีที่สำคัญ คือ งานคาร์นิวัล ในประเทศบราซิลเป็นงานฉลองทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคล้ายของโปรตุเกสในทวีปยุโรป

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s