AMN

1

ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปอเมริกาเหนือ

ใบความรู้

เนื้อหาสรุปทวีปอเมริกาเหนือ

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

1.       ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นทวีปที่มีพื้นที่อยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด

2.       ทวีปอเมริกาเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นน้ำ 3 ทิศ คือ ทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก

ทิศตะวันออก ติดกับ มหาสมุทรแอตแลนติก  ทิศตะวันตก  ติดกับ มหาสมุทรแปซิฟิก ส่วน

ทิศใต้ ติดกับผืนแผ่นดินของทวีปอเมริกาใต้

3.       ช่องแคบทางตอนเหนือที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียในเขตประเทศรัสเซีย กับทวีปอเมริกาเหนือในเขตมลรัฐอะแลสกา คือ ช่องแคบเบริง

4.       ทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 รองมาจาก 1. ทวีปเอเชีย   2. ทวีปแอฟริกา

5.       ประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ คือ  ประเทศแคนาดา   รองลงมา คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

6.       เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ เกาะกรีนแลนด์   เป็นอาณานิคมของ ประเทศเดนมาร์ก

อยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ

7.       รัฐที่อยู่ตอนเหนือสุดของทวีป คือ รัฐอะแลสกา เป็นของสหรัฐอเมริกา  ได้มาโดยซื้อจากประเทศรัสเซีย

ลักษณะภูมิประเทศ

8.       เทือกเขาสูงภาคตะวันตกของทวีปคือ เทือกเขาร๊อกกี  มีแร่ทองแดงอุดมสมบูรณ์

9.       เทือกเขาสูงภาคตะวันออก  คือ เทือกเขาแอปปาเลเชียน  มีแร่ถ่านหินอุดมสมบูรณ์

10.    เขตที่ราบภาคกลางเป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญของทวีป มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำมิสซิสซิปปี ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตที่ราบแพรรีในแคนาดา

11.    แม่น้ำสายสำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ 

1. แม่น้ำมิสซิสซิปปี  เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของทวีป และสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. แม่น้ำโคโรลาโด  ไหลผ่านที่ราบสูงโคโรลาโด ทำให้ไหลเชี่ยว กัดเซาะแผ่นดินทำให้เป็นหุบเหวลึก    เรียกว่า แกรนแคนยอน อยู่ในรัฐแอริโซนา ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา

3. แม่น้ำริโอแกรนด์  เป็นเส้นแบ่งเขตแดนของกลุ่มแองโกลอเมริกาและกลุ่มละตินอเมริกา และเป็น    พรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับ ประเทศเม็กซิโก 

4. แม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์  เป็นทางน้ำที่เชื่อมจากทะเลสาบทั้ง 5 ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก  เป็น    พรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างประเทศแคนาดา กับสหรัฐอเมริกา

12. ทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่  1. สุพีเรีย     2. มิชิแกน      3. อีรี        4. ฮูรอน       5. ออนเตริโอ     รวมกันเรียกว่า      เกรตเลกส์  อยู่ในแนวพรมแดนของ แคนาดา  และสหรัฐอเมริกา   ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เป็นทางน้ำที่เชื่อม      ติดต่อกันหมด  เป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ

-2-

13.    น้ำตกไนแองการา  เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก เป็นทางน้ำเชื่อมจากทะเลสาบอีรี กับออนเตริโอ  เขตเมือง บัฟฟาโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

14.    ทะเลสาบสุพีเรีย เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ ของโลก

ลักษณะภูมิอากาศ

15.    จากตำแหน่งที่ตั้งตามแนวละติจูด ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่อยู่ในเขตอากาศครบทุกชนิด ทั้งร้อน อบอุ่น และหนาว เพราะพื้นที่มีความยาวมากกว่าความกว้าง

16.    กระแสน้ำที่ไหลผ่านทวีปอเมริกาเหนือ มีทั้งหมด 4  สาย  ได้แก่  ทางตะวันตกของทวีปได้แก่

1.       กระแสน้ำอุ่นอะแลสกา(แปซิฟิกเหนือ) มีผลทำให้มณฑลบริติชโคลัมเบียและรัฐอะลาสกาอากาศอบอุ่นในฤดูหนาว

2. กระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนีย   

ทางตะวันออกของทวีปได้แก่   1. กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม             2. กระแสน้ำเย็นแลบราดอร์

17.    ภูมิอากาศแบบไทกา (ป่าสน) พบในรัฐอะแลสกา และประเทศแคนาดา    ทางตอนเหนือของทวีป

18.    ประเทศที่ลักษณะภูมิอากาศเกือบครบทุกชนิด คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะมีพื้นที่ทั้งความกว้างและยาว

19.    พายุทอร์นาโด มีจุดกำเนิดบริเวณที่ราบภาคกลางของสหรัฐอเมริกา เรียกว่า “ลมงวง” สร้างความเสียหายบริเวณที่พัดผ่านของประเทศสหรัฐอเมริกาทุกปี

20.    พายุเฮอริเคน มีจุดกำเนิดในทะเลแคริเบียน สร้างความเสียหายให้แก่ภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโก

21.    ลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน พบบริเวณชายฝั่งตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีพืชพันธ์แบบ

เมดิเตอร์เรเนียนได้แก่ ไม้คอร์ก ไม้โอ๊  ผลไม้รสเปรี้ยว เช่น ส้ม  องุ่น  มะกอก  เหมือนภูมิอากาศใน

ยุโรปภาคใต้

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

19. พืชเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือได้แก่ 1. ข้าวโพดประเทศสหรัฐอเมริกา ปลูกได้ผลผลิตอันดับ1 ของโลก  

       2. ถั่วเหลือง   ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตได้อับดับ 1 ของโลก 

       3. ยาสูบ   (ทองคำเขียว) ทำรายได้สูงให้กับสหรัฐอเมริกาจึงได้รับสมญานามว่า ทองคำเขียว

20. สัตว์เลี้ยงสำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่  1. โคเนื้อ  เลี้ยงบริเวณที่ราบเกรตเพลน ทาง ตะวันตกของทวีป

       2. โคนม เลี้ยงบริเวณรอบๆทะเลสาบทั้ง และทางตะวันออกของทวีป เพราะชุ่มชื้นกว่า   

       3. แกะ

22.    ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจสูงของทวีปอเมริกาเหนือ คือ ไม้สน  พบมากในเขตรัฐอะแลสกา  และ

ประเทศแคนาดา (มากที่สุด)

-3-

23.    เขตประมงสำคัญของทวีป เรียกว่า  แกรนแบงค์  อยู่รอบๆเกาะนิวฟันแลนด์ ทางด้านตะวันออก

ของทวีป เป็นเขตที่มีกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม และกระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ ไหลมาบรรจบกัน

ทำให้มีแพลงตอนมาก ซึ่งเป็นอาหารปลา ส่งผลให้มีปลาชุกชุมในเขตนี้ ประเทศที่ได้ประโยชน์

จากการทำประมง ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  และ  แคนาดา

23. เขตอุตสาหกรรมของทวีปอเมริกาเหนือ จะพบทางตะวันออกของทวีป

24. เขตอุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

25. แร่ธาตุสำคัญที่พบในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่  1. แร่เหล็ก พบมากแถบชายฝั่งทะเลสาบสุพีเรีย 

       2. แร่ถ่านหิน  พบมากในเขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน  3. ทองแดง  พบมากในเขตเทือกเขาร๊อกกี

26. ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในทวีป คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา    ประเทศแคนาดา

27. เขตเกษตรกรรมสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี

28. เขตปลูกข้าวสาลีที่สำคัญของทวีป อยู่บริเวณ ทุ่งหญ้าแพรรีในแคนาดา เป็นแหล่งผลิตข้าวสาลี

      ฤดูหนาวที่สำคัญของโลก

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

4.       ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ คือ  คริสโตเฟอร์  โคลัมบัส  บริเวณ หมู่เกาะอินดีสตะวันตก  แต่เขา

เข้าใจว่าเป็น ทวีปเอเชีย

28. ผู้ที่ระบุว่าทวีปอเมริกาเหนือ เป็นดินแดนแห่งใหม่ไม่ใช่เอเชีย  คือ   อเมริโก   เวชปุชชี 

     จึงตั้งชื่อดินแดนที่พบใหม่นี้ว่า อเมริกา  เพื่อเป็นเกียรติแก่ อเมริโก    เวชปุชชี

29. ชนพื้นเมืองเดิมในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่  1. ชาวเอสกิโม      2. ชาวอินเดียนแดง

30. ชาติยุโรปชาติแรกที่เข้ามาจับจองดินแดนในอเมริกา คือ ประเทศสเปน

31. พืชเศรษฐกิจที่นำมาจากยุโรปมาปลูกที่อเมริกา  ได้แก่ ข้าวโพด    มันฝรั่ง     มะเขือเทศ

32. สัตว์เลี้ยงที่นำมาจากยุโรปมาเลี้ยงในอเมริกา  ได้แก่  ม้า    วัว    ล่า     ล่อ

33. การผสมผสานด้านเชื้อชาติ  ภาษา และวัฒนธรรมของชาวยุโรปและเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาอยู่ใน

       สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้คนอเมริกัน เป็นคนใจกว้าง เคารพในความแตกต่าง  รักเสรีภาพ

34. วันที่สหรัฐอเมริกาได้รับเอกราช คือวันที่ 4  กรกฎาคม  2319 ปัจจุบันถือว่า   วันที่ 4 กรกฎาคม

      ของทุกปีเป็นวันชาติของสหรัฐ

ลักษณะสังคมวัฒนธรรม

35. กลุ่มเลือดผสมที่เรียกว่า  เมสติโซ (ผิวขาว , อินเดียนแดง  ) มูแลตโต   (ผิวขาว ,ผิวดำ)

36.ประชากรส่วนใหญ่ มีเชื้อสายคอเคซอยด์    ผิวขาว

37. กลุ่มแองโกลอเมริกา  ประกอบด้วย 2 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  และ  แคนาดา  ได้รับ การถ่ายทอด

     วัฒนธรรมมาจากประเทศอังกฤษ  มีฐานะร่ำรวย   มีชีวิตความเป็นอยู่ดี   ประชากร  ส่วนใหญ่มีเชื้อสาย

      อังกฤษ  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชากรส่วนใหญ่ นับถือ ศาสนาคริสต์ 

      นิกายโปรแตสแตนท์

38. กลุ่มละตินอเมริกา  ประกอบด้วย ประเทศเม็กซิโก   หมู่เกาะอินดีสตะวันตก และกลุ่มประเทศ

      อเมริกากลาง  ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาจาก สเปน  โปรตุเกส    มีฐานะค่อนข้างยากจน   

      พลเมืองส่วนใหญ่นับถือ       ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

39.    ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทางภาคตะวันออกของทวีป เพราะ  มีที่ราบกว้างใหญ่ อากาศอบอุ่นชุ่มชื้น   แร่ธาตุอุดมสมบูรณ์  การคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย    อุดมสมบูรณ์

40.    ภาษาที่ใช้สื่อสารกันภายในทวีป คือ ภาษาอังกฤษ       

41. ศาสนาที่ประชากรนับถือมากที่สุดคือ        ศาสนาคริสต์

41.    ชาวแอฟริกัน (ผิวดำ) ถูกนำเข้ามาในทวีปอเมริกาเหนือครั้งแรกเพื่อ ใช้เป็นทาสใช้แรงงานในไร่นาของชาวยุโรป  ส่งผลให้ในเวลาต่อมา คนผิวดำในอเมริกาจึงได้รับการเหยียดสีผิว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s