จด การเผยแผ่พุทธศาสนา

การเผยแผ่ศาสนาพุทธ ในทวีปเอเซีย

ศรีลังกา

-พระมหินทเถระ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเผยแผ่
– ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ เมืองอนุราธปุระ (เจดีย์องค์แรก)
– จัดทำสังคยนา ณ เมือง มัณฑเลย์       จารึกพระธรรมวินัย เป็นลายลักษณ์อักษร

จีน

 • ผู้นำศาสนามาเผยแผ่ พระกาศยปมาตังคะ และพระธรรมรักษ์
 • วัดสำคัญ แปะเบ๊ยี่ (วัดม้าขาว)
 • ศาสนารุ่งเรือง มากที่สุด สมัยราชวงศ์ถัง

–          เสื่อมลง ในสมัยการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์

ญี่ปุ่น

 • ศาสนาพุทธรุ่งเรือง มากที่สุด สมัยราชวงศ์กิมเมจิ
 • ยุคโฮโก แปลว่า ยุคสัจจธรรมในโลก
 • ศาสนาเสื่อมถอย ยุคเมอิจิ

–          หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งญี่ปุ่น

เกาหลี

 • ระยะแรกเผยแผ่เข้าสู่แคว้นทั้ง 3
 • ในสมัยราชวงศ์โซซอน ศาสนาพุทธ เสื่อมลง เพราะ เลื่อมใสขงจื๊อ

–          หลังสงครามโลกครั้งที่2 เกาหลีใต้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ทิเบต

 • ประมุขสงฆ์ เรียก ดาไลลามะ
 • ดาไลลามะที่7 ทิเบตถูกปิดประเทศโดย จีน

–          ปัจจุบันทะไลลามะที่ 14   ลี้ภัยอยู่อินเดีย

เนปาล

 • สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
 • พุทธศตวรรษที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราช ได้เสด็จประเทศเนปาล

–          องค์กร ธรรโมทัยสภา ได้เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างจริงจัง

 

การเผยแผ่ศาสนาพุทธ ในประเทศ ตะวันตก

สหรัฐอเมริกา

 • หนังสือ ประทีปแห่งเอเชีย เขียนโดย……………………..
 • มหาวิทยาลัย วิสคอนซิน เปิดปรัญญาเอก สาขา……………………

–          วัดไทยแห่งแรก ตั้งขึ้นที่ ……………………………………..

สหราชอาณาจักร

 • นายอาร์เจ แจคสัน ก่อตั้งพุทธสมาคม แห่งอังกฤษแห่งแรกขี้น ณ กรุงลอนดอน
 • นิตยสารเผยแผ่คำสอน ชื่อ…………………………………………….

–          วัดไทยในกรุงลอนดอน ชื่อ…………………………………………………

เยอรมัน

 • บุคคลสำคัญ คือ………………….และได้รับการยกบองว่า……………………….

–          ปัจจุบันชาวยอรมันนับถือพุทธศาสนา นิกาย………………….เน้น……………….

เนเธอร์แลนด์

–          2512 สถานทูตไทย ประจำประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ดำเนินการจัดตั้งพุทธสมาคม ขึ้น

ออสเตรเลีย

 • 2496 ดำเนินการจัดตั้งพุทธสมาคม

–          จัดตั้งพุทธศาสนแห่งออสเตรเลีย ขึ้น