จดงาน พุทธศาสนา58

บทที่ 3 หลักธรรม

 

สังฆคุณ 9   คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………….

อริยสัจ 4    คือ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ประกอบด้วย
1………………………………………
2……………………………………….
3………………………………………..
4……………………………………….

ไตรลักษณ์  หมายถึง…………………………………………………………………………
ประกอบด้วย

1…….. …………………………………………………

2……….. ………………………………………………..

3……….. …………………………………………………….

วัฏฏะ 3  คือ………………………………………………………..
ประกอบด้วย
1………………………………………..
2………………………………………..
3………………………………………..

ปปัญจธรรม3 คือ…………………………………………………………………………….
ประกอบด้วย 1. ………………………………………………..
2… ………………………………………………
3.. ………………………………………………

อัตถะ 3  คือ……………………………………………………………………………………………………….
ประกอบด้วย 1. ………………………………………………..
2…. ……………………………………………..
3…. ……………………………………………

ปัญญา 3   คือ………………………………………………………………………………………………………………..
ประกอบด้วย 1…………………………………..
2………………………………..
3………………………………..
 

สัปปุริสธรรม 7  คือ……………………………………
ประกอบด้วย 1……………………………………                       5……………………………
2…………………………………..                      6……………………………
3………………………………………                  7……………………………..
4……………

บุญกิริยาวัตถุ 10 คือ…………………………………………………………
ประกอบด้วย 1……………………………………                       6……………………………
2…………………………………..                       7……………………………
3………………………………………                   8……………………………..
4……………………………………….                  9 ……………………………………..
5……………………………………..              10……………………………………..

อุบาสกธรรม 7  คือ……………………………………………………………………………………..
ประกอบด้วย          1……………………………..   2………………………………………                                                                     3……………………………… 4……………………………………..
5………………………            6……………………………..
7. ……………………

มงคล 38  คือ……………………………………………………

1………………………………………………………………………มงคลที่…………………………………….

2………………………………………………………………………มงคลที่…………………………………….

3………………………………………………………………………มงคลที่…………………………………….

4………………………………………………………………………มงคลที่…………………………………….

 

——————————————————-

บทที่ 2

การเผยแผ่ศาสนาพุทธ ในทวีปเอเซีย

ศรีลังกา

-พระมหินทเถระ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเผยแผ่
– ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ เมืองอนุราธปุระ (เจดีย์องค์แรก)
– จัดทำสังคยนา ณ เมือง มัณฑเลย์       จารึกพระธรรมวินัย เป็นลายลักษณ์อักษร

จีน

 • ผู้นำศาสนามาเผยแผ่ พระกาศยปมาตังคะ และพระธรรมรักษ์
 • วัดสำคัญ แปะเบ๊ยี่ (วัดม้าขาว)
 • ศาสนารุ่งเรือง มากที่สุด สมัยราชวงศ์ถัง

–          เสื่อมลง ในสมัยการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์

ญี่ปุ่น

 • ศาสนาพุทธรุ่งเรือง มากที่สุด สมัยราชวงศ์กิมเมจิ
 • ยุคโฮโก แปลว่า ยุคสัจจธรรมในโลก
 • ศาสนาเสื่อมถอย ยุคเมอิจิ

–          หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งญี่ปุ่น

เกาหลี

 • ระยะแรกเผยแผ่เข้าสู่แคว้นทั้ง 3
 • ในสมัยราชวงศ์โซซอน ศาสนาพุทธ เสื่อมลง เพราะ เลื่อมใสขงจื๊อ

–          หลังสงครามโลกครั้งที่2 เกาหลีใต้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ทิเบต

 • ประมุขสงฆ์ เรียก ดาไลลามะ
 • ดาไลลามะที่7 ทิเบตถูกปิดประเทศโดย จีน

–          ปัจจุบันทะไลลามะที่ 14   ลี้ภัยอยู่อินเดีย

เนปาล

 • สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
 • พุทธศตวรรษที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราช ได้เสด็จประเทศเนปาล

–          องค์กร ธรรโมทัยสภา ได้เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างจริงจัง

 

การเผยแผ่ศาสนาพุทธ ในประเทศ ตะวันตก

สหรัฐอเมริกา

 • หนังสือ ประทีปแห่งเอเชีย เขียนโดย……………………..
 • มหาวิทยาลัย วิสคอนซิน เปิดปรัญญาเอก สาขา……………………

–          วัดไทยแห่งแรก ตั้งขึ้นที่ ……………………………………..

สหราชอาณาจักร

 • นายอาร์เจ แจคสัน ก่อตั้งพุทธสมาคม แห่งอังกฤษแห่งแรกขี้น ณ กรุงลอนดอน
 • นิตยสารเผยแผ่คำสอน ชื่อ…………………………………………….

–          วัดไทยในกรุงลอนดอน ชื่อ…………………………………………………

เยอรมัน

 • บุคคลสำคัญ คือ………………….และได้รับการยกบองว่า……………………….

–          ปัจจุบันชาวยอรมันนับถือพุทธศาสนา นิกาย………………….เน้น……………….

เนเธอร์แลนด์

–          2512 สถานทูตไทย ประจำประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ดำเนินการจัดตั้งพุทธสมาคม ขึ้น

ออสเตรเลีย

 • 2496 ดำเนินการจัดตั้งพุทธสมาคม

–          จัดตั้งพุทธศาสนแห่งออสเตรเลีย ขึ้น

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s